PRETRAGA PO IMENU KUDA

PRETRAŽITE KUDOVE PO ŽUPANIJAMA

logo enter

Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje u kulturi "Etno Media"
Nakladnik u Programu javnih potreba Ministarstva kulture RH

ADRESA:

A. Starčevića 52
31400 Đakovo
 

KONTAKT OSOBE:

Daniel Kos, predsjednik
095/910-0091
Marina Soldat, tajnica
091/738-0014
 
www.kudovi.hr